fbpx

Prefabrikovani betonski stubovi

Naše savremene proizvodne linije omogućavaju proizvodnju stubova u četiri različite dimenzije: 7x8cm, 9x9,5cm, 10x12cm i 14x14cm. Standardne dužine stubova koje se koriste za postavljanje protivgradnih mreža su 4.0, 4.5, 4.7, 5,0 metara, dok su oni koji se koriste u vinogradima i za ograđivanje parcela dužina 2.0, 2.25, i 2.5 metara. Pored ovih, po zahtevu klijenta moguće je uraditi i druge, nestandardne mere.
  • 7x8cm sa po 4 sajle
  • 9x9,5cm sa po 4 sajle
  • 9x9,5cm i 10x12cm sa po 6 sajli
  • i stubovi dimenizija 13x14cm sa po 12 sajli.
7X8 STUBOVI

7X8 STUBOVI

4 užeta x 3 čelične žice (ø2,25)

Stubovi su trapezoidnog oblika sa četiri glatke strane i zaobljenih ivica. Namenjeni su za središnje nosače u vinogradima i voćnjacima, pogodni za protivgradne sisteme, sisteme protiv kiše, insekata i sunca.

pdfTehnički list


9X9,5 STUBOVI

9X9,5 STUBOVI

4 užeta x 3 čelične žice (ø2,25)

Stubovi su trapezoidnog oblika sa četiri glatke strane i zaobljenih ivica. Namenjeni su za ojačane ivične nosače u vinogradima i voćnjacima, pogodni za protivgradne sisteme, sisteme protiv kiše, insekata i sunca.

pdfTehnički list


9X9,5 STUBOVI

9X9,5 STUBOVI

6 užeta x 3 čelične žice (ø2,25)

Stubovi su trapezoidnog oblika sa četiri glatke strane i zaobljenih ivica. Namenjeni su za ivične nosače u vinogradima i voćnjacima, pogodni za protivgradne sisteme, sisteme protiv kiše, insekata i sunca.

pdfTehnički list


10X12 STUBOVI

10X12 STUBOVI

6 užeta x 3 čelične žice (ø2,25)

Stubovi su trapezoidnog oblika sa četiri glatke strane i zaobljenih ivica. Namenjeni su za krajnje nosače u vetrovitim oblastima u vinogradima ili ivične u voćnjacima, pogodni za protivgradne sisteme, sisteme protiv kiše, insekata i sunca.

pdfTehnički list


13X14 STUBOVI

13X14 STUBOVI

12 užeta x 3 čelične žice (ø2,25)

Stubovi su trapezoidnog oblika sa četiri glatke strane i zaobljenih ivica. Namenjeni su za vetrobrane ili ugaone nosače u protivgradnim sistemima, sistemima protiv kiše, insekata i sunca.

pdfTehnički list

Za proizvodnju naših stubova koristimo isključivo samougrađujući “SCC” (Self-Compacting Concrete) beton. Granulometrijski sastav je pažljivo sastavljen mešanjem tri frakcije drobljenog kamena koji je dva puta pran kako bi se eliminisale sve potencijalne nečistoće. Upotrebom čistog portland cementa PC42,5R uz dodatak hiperplastifikatora sa minimalnom količinom vode dobijamo značajne marke betona već nakon prvih 16 sati (>30 MPa), dok se nakon 28 dana dobijaju marke preko 55 MPa.

Jos jedna značajna prednost naših stubova je upotreba aditiva koji eliminišu zarobljeni vazduh iz betona i time značajno poboljšavaju njegove mehaničke karakteristike i estetski izgled.

Smanjenjem uvučenog vazduha u betonu, smanjuje se upijanje vode očvrslog betona i time sprečava ljuskanje betona prilikom smrzavanja i odmrzavanja.

Jos jedna prednost upotrebom aditiva za eliminisanje zaostalog vaduha je smanjenje rupica na površini betona, koje su potencijalna staništa gljiva i insekata, koji su apsolutni neprijatelj svih zasada.

Svi materijali koje upotrebljavamo u proizvodnji stubova dolaze sa sertifikatom kvaliteta od proizvođača, a sam stub ispitan je od strane Instituta za materijale Srbije (IMS).

Ostali proizvodi od betona

  • Na osnovu zahteva proizvodimo elemente od betona za razne namene.
    Betonske stubove za ograđivanje, stolove i klupe, kocke, ploče...

UPOTREBA NAŠIH PROIZVODA U PRAKSI

Konstantno unapređujemo našu proizvodnju, ulažemo u nove tehnologije i brinemo o životnoj i radnoj sredini, na zadovoljstvo naših klijenata, a sve sa ciljem smanjenja njihovih troškova i povećanja profita.

Kontakt

Majora Gavrilovica bb, 11420 Smederevska Palanka

+381 62 336653

office@loomoffruit.rs 

Nađite nas na Mapi

logo

Naše Performanse

Pouzdanost100%
Sigurnost100%
Kvalitet100%
Garancija100%